Έρως ανίκατε μάχαν

5i Diethnis sindiaskepsi koinoniodramatos30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2015
Κως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πληροφορίες για Συγγραφείς/Ομιλητές/Συντονιστές:

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμβάλουν και να συμμετάσχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα της 5ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Κοινωνιοδράματος 2015 με εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, συνεδρίες εκτενών ή συνοπτικών ερευνών, παρουσιάσεις σε πάνελ, ελεύθερες ή ανηρτημένες ανακοινώσεις να υποβάλουν τις Περιλήψεις των Εργασιών τους ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Κάθε Περίληψη συμπεριλαμβάνει:

 1. Τίτλο της προτεινόμενης παρουσίασης (με κεφαλαία γράμματα).
 2. Όνομα-Επώνυμο Ομιλητή(των)/Συγγραφέα(εων)/Συντονιστή(των) (με μικρά γράμματα).
 3. Οργανισμό(ους) εργασίας (με μικρά γράμματα).
 4. Πληροφορίες επικοινωνίας
 5. Περίληψη γραμμένη με γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12, μονό διάστημα και όριο τις 250 λέξεις, ενώ για εργαστήριο 150 λέξεις.
 6. Λέξεις κλειδιά
 7. Δομή Περίληψης (προαιρετική): a. Σκοπός b. Υλικό-Μέθοδος c. Αποτελέσματα d. Συζήτηση-Συμπεράσματα
 8. Κάθετη ταξινόμηση των πινάκων (πλέον του ενός).
 9. Οπτικοακουστικό, τεχνικό ή άλλο εξοπλισμό που θα χρειαστεί.
 10. Τύπο παρουσίασης (σύμφωνα με τα παρακάτω)
Τύπος Παρουσίασης Μέγεθος Περίληψης Διάρκεια Λεπτομέρειες
Εργαστήριο Μέγιστο 150 Λέξεις 3 ώρες Βιωματικό εργαστήριο με ενδοψυχική διεργασία
Σεμινάριο Μέγιστο 250 Λέξεις 40 λεπτά Παρουσίαση με εκτεταμένο διάλογο
Διάλεξη Μέγιστο 250 Λέξεις 40 λεπτά Διάλεξη χωρίς διάλογο
Συνεδρία εκτενούς έρευνας Μέγιστο 250 Λέξεις 40 λεπτά Παρουσίαση με διάλογο
Συνεδρία συνοπτικών ερευνών Μέγιστο 250 Λέξεις 4×20 λεπτά Τέσσερις (4) προφορικές παρουσιάσεις με διάλογο
Παρουσίαση σε πάνελ Μέγιστο 250 Λέξεις 4×20 λεπτά Τέσσερις (4) προφορικές παρουσιάσεις με παρεμφερή θέματα και διάλογο
Ελεύθερη ανακοίνωση Μέγιστο 250 Λέξεις 4×20 λεπτά Τέσσερις (4) προφορικές ανακοινώσεις με ελεύθερα θέματα και διάλογο
Διάλεξη Μέγιστο 250 Λέξεις 4×20 λεπτά Τέσσερις (4) προφορικές παρουσιάσεις χωρίς διάλογο
Ανηρτημένη ανακοίνωση (πόστερ) Μέγιστο 250 Λέξεις    

 

Σημαντικές πληροφορίες για τους Ομιλητές/Συντονιστές:  

 • Υποχρεωτική η εγγραφή στη Συνδιάσκεψη όλων των Ομιλητών/Συντονιστών.
 • Αποστολή απαντήσεων αποδοχής των Περιλήψεων Εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή της Συνδιάσκεψης έως 3 Απριλίου 2015.
 • Η πώληση ή προώθηση προϊόντων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης δεν επιτρέπεται, πλην του ειδικού προς τούτο χώρου.

Θέματα που έχουν ήδη προταθεί:

 • Η τέχνη του να διευθύνεις ένα Κοινωνιόδραμα
 • Ο ρόλος του Συντονιστή Κοινωνιοδράματος
 • Πώς να χρησιμοποιείται το Δράμα με τους επαγγελματίες του Τομέα Υγείας
 • Κοινωνιόδραμα για Παιδιά
 • ‘Έρως ανίκατε μάχαν’. Πώς αυτό επιδρά στη ζωή σας;
 • Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ Κοινωνιοδράματος και Ομαδικής Ανάλυσης
 • Βιβλιόδραμα
 • Συμμετοχική Έρευνα-Δράση και η οργάνωση της Συνδιάσκεψης
 • Η κρίση στην Ευρώπη
 • Η οικονομική κρίση στον κόσμο

Στοιχεία επικοινωνίας και Ερωτήσεις: Email: info@sociodrama2015.com Τηλέφωνο: +302108628487

Σημαντικές Ημερομηνίες-Προθεσμίες: 30 Νοεμβρίου 2014 – Early Bird: πρώιμη εγγραφή στη Συνδιάσκεψη 21 Μαρτίου 2015 – Πρώτη προθεσμία για την υποβολή Περιλήψεων 3 Απριλίου 2015 – Ανακοίνωση αποδοχής των Περιλήψεων Εργασιών 31 Μαΐου 2015 – Δεύτερη περίοδος εγγραφής στη Συνδιάσκεψη

Δείτε εδώ την επίσημη ιστοσελίδα της συνδιάσκεψης