Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

kentro efarmosmenis psychotherapeias kai symvouleutikisIIΈναρξη νέων τμημάτων: Αθήνα – 23 Οκτωβρίου 2015,  Θεσσαλονίκη – 23 Οκτωβρίου 2015, Χανιά Κρήτης – 21 Νοεμβρίου 2015

Αντικείμενο Εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής, παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία καθώς και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) την κατανόηση της σημασίας της θεραπευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού μοντέλου, γ) την εξοικείωση με τις ψυχικές διαταραχές, την κλινική αξιολόγηση των θεραπευομένων και τη διαγνωστική διαδικασία, και δ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην κλινική εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου στην αντιμετώπιση των Ψυχικών Διαταραχών.

Προϋποθέσεις εγγραφής: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους. Γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές των παραπάνω κλάδων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο ή τρία έτη εκπαίδευσης. Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη αποτελούνται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν 360 ώρες με θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου, επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων, αλλά και προβολή σειράς εκπαιδευτικών βίντεο εφαρμοσμένων εργαστηρίων ΓΣΨ. Για κάθε θεματική ενότητα παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία από την ακαδημαϊκή ομάδα του Κέντρου με την επιμέλεια του εκάστοτε εισηγητή. Η μελέτη των σημειώσεων αναλογεί σε τουλάχιστον 20 ώρες εκπαίδευσης. Επί πλέον της θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνονται 30 ώρες ομάδων εποπτείας, καθώς και 70 ώρες εποπτευόμενης ατομικής και ομαδικής κλινικής άσκησης.

Με την ολοκλήρωση των δύο ετών εκπαίδευσης και την ικανοποίηση όλων των προϋποθέσεων αποφοίτησης, οι απόφοιτοι κατέχουν πλήρως τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, ενώ χορηγείται στους αποφοίτους Δίπλωμα στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Οι απόφοιτοι του διετούς προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να γίνουν τακτικά μέλη (Individual members) του British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP).

Οι απόφοιτοι του διετούς προγράμματος καθώς και οι απόφοιτοι παρόμοιων προγραμμάτων άλλων σχολών, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στο τρίτο έτος σπουδών. Το τρίτο έτος σπουδών παρέχει πλήρη εξειδίκευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν 70 ώρες θεωρητικών εισηγήσεων, παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου, επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων και προβολή σειράς εκπαιδευτικών βίντεο εφαρμοσμένων εργαστηρίων ΓΣΨ. Για κάθε θεματική ενότητα παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία από την ακαδημαϊκή ομάδα του Κέντρου με την επιμέλεια του εκάστοτε εισηγητή. Η μελέτη των σημειώσεων αναλογεί σε τουλάχιστον 10 ώρες εκπαίδευσης. Επί πλέον της θεωρητικής κατάρτισης, το τρίτο έτος εκπαίδευσης περιλαμβάνει 30 ώρες ομάδων εποπτείας, καθώς και 70 ώρες εποπτευόμενης ατομικής και ομαδικής κλινικής άσκησης.

Στους αποφοίτους του τρίτου έτους  εκπαίδευσης χορηγείται Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Advanced Diploma) στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP) με στόχο την πιστοποίησή τους ως θεραπευτές.  

Κόστος Διετούς Προγράμματος: 

Ιδιώτες: 1900 ευρώ ανά έτος Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Κόστος Τρίτου Έτους:

Ιδιώτες: 1000 ευρώ Φοιτητές/Άνεργοι: 800 ευρώ

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή..

Έξτρα χρεώσεις

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους σπουδαστές μας ότι τα ετήσια δίδακτρα  καλύπτουν τις Διαλέξεις, τα Σεμινάρια και την ομάδα εποπτείας. Όσον αφορά στην ατομική θεραπεία και την ατομική εποπτεία, το κόστος αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι σπουδαστές. Η ατομική θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 ώρες ατομικών συνεδριών. Το μέσο κόστος μιας συνεδρίας θεραπείας με κάποιον διδάσκοντα από το Κέντρο ανέρχεται στα 40 ευρώ. Φυσικά, οι σπουδαστές δεν είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν κάποιον διδάσκοντα του Κέντρου για την ατομική τους θεραπεία, καθώς επίσης αν οι σπουδαστές έχουν ήδη ολοκληρώσει τη θεραπεία τους προ της εγγραφής τους στο Κέντρο, τους αναγνωρίζουμε τη θεραπεία αυτή με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης. Η ατομική εποπτεία παρέχεται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες του Κέντρου, όπου κάθε συνεδρία εποπτείας κοστίζει 40 ευρώ. Κάθε σπουδαστής καλείται για κάθε περιστατικό που θα αναλάβει να πραγματοποιήσει  συνεδρίες εποπτείας με αναλογία 2 προς 1, δηλαδή για κάθε δύο συνεδρίες με τον θεραπευόμενο πρέπει να κάνει μία συνεδρία εποπτείας.

Διδακτέα Ύλη σε τίτλους: Εισαγωγή στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Οι τεχνικές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Τα χαρακτηριστικά του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού θεραπευτή.Η Θεραπευτική σχέση. Η Δομή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Παρέμβασης. Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή. Επαγγελματική Δεοντολογία. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού θεραπευτή. Κατάθλιψη, Αυτοκτονικότητα και Πένθος. Διαταραχή Πανικού με ή χωρίς Αγοραφοβία. Ειδικές Φοβίες. Κοινωνική Φοβία. Διαταραχή Γενικευμένου Άγχους Μετατραυματικό Στρες. Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή. Σωματόμορφες Διαταραχές, Διπολική Διαταραχή. Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής, Σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Διαταραχές της Προσωπικότητας. Διαταραχές Προσωπικότητας της ομάδας Α’  (Παρανοειδής, Σχιζότυπη, Σχιζοειδής) και Ψυχώσεις. Η εφαρμογή των τεχνικών της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής προσέγγισης στη θεραπεία με οικογένειες. Η εφαρμογή των τεχνικών της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής προσέγγισης στη θεραπεία με ζεύγη. Η εφαρμογή των τεχνικών της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής προσέγγισης στην ομαδική θεραπεία. Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους. Γνωσιακή- Συμπεριφορική θεραπεία 3ης γενιάς (Acceptance and Commitment Therapy/ACT, Dialectical Behavior Therapy, Mindfulness Based Cognitive Therapy), Advanced εκπαίδευση στη Θεραπεία Σχημάτων, Γνωσιακή- Συμπεριφορική θεραπεία των εξαρτήσεων, Advanced εκπαίδευση στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική θεραπεία ανηλίκων άνω των 7 ετών, Γνωσιακή- Συμπεριφορική παρέμβαση σε ειδικούς πληθυσμούς (ογκολογικοί ασθενείς, άτομα με αναπηρία, κατά την κύηση και τη λοχεία)

Ενδεικτικά Σεμινάρια: Συγγραφή επιστημονικών εργασιών και Δεοντολογικά Θέματα, Παρέμβαση στην κρίση, Ψυχομετρική Αξιολόγηση, Ψυχοφαρμακολογία, Δεξιότητες Επικοινωνίας, Κλινική, Συμπεριφορική, Γνωσιακή αξιολόγηση, Γνωσιακή Αναδιατύπωση περιστατικού, Θεραπευτικό πλάνο, Θεραπευτικές παρεμβάσεις (Συμπεριφορικές τεχνικές), Θεραπευτικές παρεμβάσεις (Γνωσιακές τεχνικές)