Εκπαίδευση στο σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων WISC-III

ΨυχοδόςΈνα από τα πλέον έγκυρα και αξιόπιστα τεστ για την αξιολόγηση τις νοημοσύνης των παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χώρα είναι το τεστ νοημοσύνης  WISCIII . Το τεστ αυτό καλύπτει παιδιά από ηλικίας 6 ετών ως 16 ετών και 11 μηνών. Αποτελείται από 12 δοκιμασίες. Έξι από αυτές τις δοκιμασίες αποτελούν την λεκτική κλίμακα και οι τις έξι δοκιμασίες αποτελούν την πρακτική κλίμακα. Το παιδί αντιμετωπίζει εναλλάξ τις λεκτικές και τις πρακτικές δοκιμασίες.

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την διάγνωση της νοητικής υστέρησης, της χαρισματικότητας, των ποικίλλων νοητικών δυνατοτήτων και ελλειμμάτων του παιδιού και του εφήβου, καθώς για την διαφοροδιάγνωση από ψυχοσυναισθηματικές ασθένειες. Με βάση τα αποτελέσματα ο ειδικός να συντάσσει την ψυχολογική έκθεση και τις ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

Θεματικές ενότητες:

1. Η έννοια της νοημοσύνης – ορισμοί, θεωρίες, ρόλος της κληρονομικότητας-περιβάλλοντος, τεστς αξιολόγησης της

2. Θέματα στη μέτρηση της νοημοσύνης

3. Αρχές δεοντολογίας

4. Συνέντευξη με τους γονείς για το ιστορικό

5. Η συνάντηση με το παιδί-έφηβο

6. Το ελληνικό WISC-III

7. Οι υποκλίμακες, λεκτικές και πρακτικές: παρουσίαση τους

8. Η διαδικασία της χορήγησης (ειδικά και για παιδιά με δεπυ, ειδικές ικανότητες, φάσμα αυτισμού)

9. Η βαθμολόγηση

10. Η δημιουργία του διαγράμματος

11. Τα στάδια της ερμηνείας

12. Η διατομική και ενδοατομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων

13. Ειδικά θέματα στην ερμηνεία 

14. Ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις με βάση τα ευρήματα

15. Η συγγραφή της έκθεσης εκτίμησης της νοητικής λειτουργίας

16. Κλινική εφαρμογή σε παιδιά με νοητική υστέρηση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεπυ, συναισθηματικές διαταραχές, χαρισματικότητα, κώφωση, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, σοβαρή διαταραχή της επικοινωνίας, κινητικές αναπηρίες

17. Η συνεδρία παρουσίασης των αποτελεσμάτων στους γονείς

18. Η συνεδρία παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο παιδί ή έφηβο. Θα υπάρχει πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά και role playing.

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 40 ώρες, 30 θεωρητικές και 10 πρακτικές. Οι πρακτικές περιλαμβάνουν την εξάσκηση στην χορήγηση από το εκπαιδευόμενο σε πραγματικό περιστατικό και την εξατομικευμένη διδασκαλία πάνω στην βαθμολόγηση και την συγγραφή της εκτίμηση του εκπαιδευόμενου σε ένα περιστατικό του χώρου.

Οι ημερομηνίες είναι:  21, 22, 28, 29 Νοεμβρίου 2015 και 5, 6, 12 Δεκεμβρίου 2015, ώρες 16:30-20:30.

Το κόστος είναι 350 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους που καλούνται να αξιολογήσουν τη νοημοσύνη και να διαγνώσουν γνωστικά και ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και εφήβων, καθώς και σε άλλους ειδικούς της ψυχικής υγείας (παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοπεδικούς κ.λπ.), οι οποίοι είναι, μεταξύ άλλων, οι αποδέκτες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και καλούνται να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών αυτών.

Υπεύθυνη: Άννα Φαρδή, Κλινική ψυχολόγος, M.Sc.

ΨΥΧΟΔΟΣ

Αχιλλέως Παράσχου 85, 11474 Αθήνα,

Τηλ.: 2106421184, 2106421104, Fax.: 2106423069, info@psychodos.gr