e-learning: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία): Αξιολόγηση και Αποκατάσταση

Χρόνος ανάγνωσης 3 ΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούςκαι όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στην υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ½ μήνες

Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα, 21/10/2019

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: Δευτέρα, 03/02/2020

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (13 μαθήματα)

21/10 και 28/10/2019 Αξιολόγηση

Η παρούσα θεματική ενότητα αποτελείται από δύο μαθήματα, στα οποία παρουσιάζεται ο τρόπος όπου πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. σε σχέση με το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του κάθε παιδιού ατομικά. Εξηγείται η ανάλυση και καταγραφή της παιδαγωγικής εκτίμησης σε σύμβαση και με τους φορείς στους οποίους απευθύνεται.Τέλος θα γίνει αναφορά στους ενήλικες με δυσλεξία.

04/11 και 11/11/2019: Ορθογραφία

Η παρούσα θεματική ενότητα αποτελείται από δύο μαθήματα, στα οποία εκτίθενται οι τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εντοπίζονται πολύ συγκεκριμένα στο κομμάτι της ορθογραφίας (μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση).

18/11 και 25/11/2019: Ανάγνωση – κατανόηση

Η παρούσα θεματική ενότητα αποτελείται από δύο μαθήματα, στα οποία παρουσιάζονται οι τρόποι υποστήριξης των παιδιών που συναντούν μαθησιακές δυσκολίες στο κομμάτι της ανάγνωσης και της κατανόησης (ειδική μαθησιακή της ανάγνωσης).

02/12 και 09/12/2019: Γραπτή έκφραση

Η παρούσα θεματική ενότητα αποτελείται από δύο μαθήματα, στα οποία παρουσιάζονται τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γραπτή έκφραση, την οργάνωση, δόμηση και ανάπτυξη του γραπτού λόγου.

16/12/2019: Οπτικοποίηση

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναλύεται η έννοια της οπτικοποίησης και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να  ενθαρρύνουμε τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να φτιάχνουν τις δικές τους νοερές αναπαραστάσεις και να συνθέτουν τις δικές τους εικόνες, τις οποίες φέρουν σε αφθονία μέσα τους. Μέσω της οπτικοποίησης, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν να φτιάχνουν τις δικές τους εσωτερικευμένες εικόνες, οι οποίες θα αποβούν μια ουσιαστική βοήθεια τόσο στα κείμενα που καλούνται να διαβάσουν (ανάγνωση), όσο και σε εκείνα που χρειάζεται να κατανοήσουν (κατανόηση).

23/12/2019: Παρέμβαση στο γυμνάσιο

Στη παρούσα θεματική ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο βάση του οποίου υπαγορεύεται η συνέχιση παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις του γυμνασίου. Επιπλέον, προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να επιτευχθεί χωρίς να επιτείνεται το ήδη βεβαρυμμένο σχολικό πρόγραμμα των εφήβων μαθητών.

07/01/2020: Ξένες γλώσσες

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα τεκμηριώνονται θεωρητικά οι λόγοι για τους οποίους η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όπως τα Αγγλικά, αποτελεί μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, προτείνονται διαδραστικές μέθοδοι και τρόποι για τη διευκόλυνση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

13/01/2020: Μαθηματικά

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναλύεται η εξέλιξη της Μαθηματικής Σκέψης και για ποιους λόγους αυτή αποτελεί μια συχνά στενάχωρη συνθήκη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, παρουσιάζονται αποτελεσματικές μέθοδοι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και η εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο (προμαθηματικές έννοιες, μηχανισμοί πράξεων, επίλυση προβλημάτων).

20/01/2020: Πρώτη Ανάγνωση

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα γίνεται εκτενής παρουσίαση των τρόπων προσέγγισης του πολύπλοκου μηχανισμού της πρώτης ανάγνωσης. Αφορά τόσο τα παιδιά που ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό, δηλαδή έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όσο και τα παιδιά που έχουν γενικές δυσκολίες (καθυστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα).

27/01/2020: Τελικό διαγώνισμα

Την τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής του σεμιναρίου (27/01 έως 03/02) οι σπουδαστές θα πρέπει να συμμετέχουν στο τελικό διαγώνισμα του σεμιναρίου το οποίο θα αφορά το σεμινάριο στο σύνολό του και είναι υποχρεωτικό για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Το τελικό διαγώνισμα συμπεριλαμβάνει διαφορετικού τύπου ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας με κύριο σκοπό την αξιολόγηση και τον έλεγχο της αφομοίωσης και κατανόησης της διδαχθείσας ύλης από τους εκπαιδευόμενους

Η προσέγγιση του προγράμματος δεν είναι θεωρητική αλλά αφορά την εφαρμογή και ορθή χρήση των τεχνικών παρέμβασης.

 Κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο:

Για εγγραφές έως 07/10/2019: 460€

Για εγγραφές από 08/10/2019: 540€     

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.

Δόσεις πληρωμής σεμιναρίου:

Προκαταβολή: 50 €

1η δόση: έως 25/11/2019

2η δόση: έως 23/12/2019

3η δόση: έως 20/01/2020

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για εγγραφές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στο link εδώ και το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ θα σας αποστείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας www.dikepsy.gr για νέες ανακοινώσεις σχετικά με το σεμινάριο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ: 210-2830100 και 6988080383.