Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Επιμέλεια: Ευθύμιος Κάκουρος,  Κατερίνα  Μανιαδάκη

Παρά το γεγονός ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) αποτελεί την πιο συχνή αναπτυξιακή διαταραχή στα παιδιά, στη χώρα μας ήταν μέχρι πρόσφατα σχετικά άγνωστη τόσο στους ειδικούς όσο και στους γονείς. Στις μέρες μας όμως έχει γίνει ευρύτατα γνωστή και τώρα πια πολλά από τα προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς τα οποία αντιμετωπίζουν ορισμένα παιδιά αποδίδονται στην παρουσία της διαταραχής αυτής.

Για τη συγγραφή αυτού του συλλογικού τόμου, ο οποίος αποτελείται από δεκατέσσερα κεφάλαια, συνεργάστηκαν δεκαεφτά Έλληνες ειδικοί με βαθειά θεωρητική κατάρτιση και σημαντική εμπειρία στην έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού παρουσιάζονται αρχικά τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στη διάρκεια της ανάπτυξης και η ετερογένεια ως προς την αιτιολογία και την εκδήλωσή της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διεξοδικά τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠ-Υ καθώς επίσης και οι δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν στους τομείς της μάθησης και της συμπεριφοράς. Σε ειδικό κεφάλαιο συζητείται το γεγονός της συννοσηρότητας της ΔΕΠ-Υ και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος και διατυπώνονται σκέψεις για τη φύση της σχέσης αυτής. Μέσα από άλλο κεφάλαιο, παρατίθενται πληροφορίες  σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της εκδήλωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ κατά την προσχολική ηλικία ενώ σε ειδικό κεφάλαιο συζητείται το νευρολογικό και γενετικό υπόβαθρο και η φαρμακευτική αντιμετώπιση της διαταραχής. Επίσης, επιχειρείται η καταγραφή των ψυχομετρικών κλιμάκων για τη ΔΕΠ-Υ που διατίθενται στη χώρα μας προς αξιοποίηση κατά τη διαγνωστική διαδικασία.

Σημαντικό μέρος του βιβλίου αναφέρεται στη γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση, η οποία εφαρμόζεται τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ. Επίσης, συζητούνται οι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την έκβαση της ΔΕΠ-Υ στην εφηβεία και την ενηλικίωση.

Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση της ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας για τη διαταραχή αυτή στην Ελλάδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εκδόσεις: GUTENBERG
Έτος έκδοσης: 2012
Αριθμός σελίδων: 374
Αρχική τιμή: 26,60 €