«Διαπραγμάτευση σε Καταστάσεις Κρίσης»

H Ψυχολογία της διαπραγμάτευσηςΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Η Ψυχολογία της Διαπραγμάτευσης

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει την ανάπτυξη της δικαστικής ψυχολογίας και ιδιαίτερα στην ψυχολογία της αστυνομίας ως ένα σημαντικό τομέα της έρευνας και της επαγγελματικής εφαρμογής. Στα πλαίσια της μελέτης αυτού του κλάδου περιλαμβάνονται οι αντιδράσεις, οι συμπεριφορές και οι τεχνικές της αστυνομίας σε καταστάσεις κρίσης. Σε αυτές κατατάσσονται οι περιπτώσεις ομηρίας, ενδοοικογενειακής βίας, απειλή αυτοκτονίας και καταστάσεις που δεν παραδίδεται ο παραβάτης κ.α. Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχει σημειωθεί αύξηση των περιστατικών κράτησης ομήρων και περιστατικά «οδοφράγματος» που αφορούν δράστες με μια ποικιλία από συναισθηματικά, οικονομικά και πολιτικά κίνητρα. Γι αυτό και καλλιεργήθηκε ο τομέας της διαπραγμάτευσης σε περιπτώσεις κρίσης/ομηρίας. Η χρήση της τεχνικής της διαπραγμάτευσης σε περιπτώσεις κρίσης είναι σημαντική για την αστυνομία για την καλύτερη έκβαση της κατάστασης.

Οι αστυνομικοί – διαπραγματευτές εκπαιδεύονται στις τεχνικές, στους τρόπους επικοινωνίας, σε θέματα χρήσης της γλώσσας και σε θέματα ψυχολογίας. Ένας ακόμα λόγος που μελετάται αυτός ο τομέας είναι διότι η διαπραγματευτική διαδικασία μπορεί να πάρει μερικές ώρες ως και μέρες, γι αυτό και το καθιστά ιδιαίτερα στρεσσογόνο παράγοντα για τους διαπραγματευτές και την αστυνομία. Επίσης η έκβαση της υπόθεσης μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία της ομάδας δράσης.

Σε αυτό το σεμινάριο θα περιγραφθεί η φύση των κρίσεων με ομήρους και τους παράγοντες που συμβάλλουν στις προοπτικές για μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση. Θα αναφερθούν οι βασικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης ομήρων και τη διαχείριση κρίσεων σύμφωνα με τη ψυχολογική προσέγγιση.

Τέλος, θα αναλυθεί η συνεργατική σχέση μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των ατόμων επιβολής του νόμου.

Συγκεκριμένα:

Ιστορική αναδρομή στην Διαπραγμάτευση

Ο ρόλος του διαπραγματευτή και βασικά στοιχεία διαπραγμάτευσης

Δεξιότητες επικοινωνίας στην διαπραγμάτευση

Καταστάσεις Κρίσης σε υποθέσεις της αστυνομίας

Βασικά Μοντέλα Διαπραγμάτευσης σε καταστάσεις Κρίσης

Ψυχολογία της διαπραγμάτευσης

Χαρακτηριστικά και κίνητρα του εγκληματία που διαπραγματεύεται.

Τρομοκρατία και Διαπραγμάτευση

ΜΜΕ και Καταστάσεις Κρίσεις

Αυτοκτονία και παρέμβαση

Εξελίξεις και περιορισμοί στο τομέα των διαπραγματεύσεων

Συζήτηση και Μελέτη Υποθέσεων

Εισηγητής  Ρέα Δεληγιάννη

Ψυχολογία (BA)

Δικαστική Ψυχολογία Ms

Ημερομηνία Σάββατο 16/11

Ώρα 5.00μ.μ.-9.00μ.μ..

Τοποθεσία «περί Ψυχής»

Θησέως 23, Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ)

Τηλ.Επικοινωνίας  210-80.68.212  και  694-996.7997

Κόστος 30 ευρώ

Για φοιτητές 20 ευρώ

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης