Aikido & Ψυχολογία – Ημερίδα ‘ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΗΝ  ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ’

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Θέμα: Ανακαλύπτοντας τον παρατηρητή μέσα μας

Οργάνωση
Aikido Γέρακα & HAPPA (Ελληνική εταιρεία Ψυχοσωματικής ανάλυσης & Ψυχοθεραπείας)
Υπό την αιγίδα του Aikikai of Greece

Συντονιστές :
Αντώνης  Κρυώνης  3οDan Aikikai ψυχοθεραπευτής ομαδικός αναλυτής
Βαρβάρα Στεφανάκου Ρεκλείτη 4ο Κyu Aikikai ψυχοθεραπεύτρια ομάδας οικογένειας

Χρόνος: Κυριακή 17 Μαρτίου  2019, 11:00-18:00
Τόπος:  Λεωφόρος Μαραθώνος 139 Γέρακας

Απευθύνεται:
Σε όποιον ενδιαφέρετε για την προσωπική του ανάπτυξη και θέλει να κατανοήσει καλύτερα το σώμα του και την ενέργεια  του.

Ιδιαίτερα σε στελέχη επιχειρήσεων ,συμβούλους ,εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ηθοποιούς, ασκούμενους στο aikido.

Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείτε να ασκούνται στην τέχνη του aikido  ή να έχουν κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις ψυχολογίας.

 

Περιγραφή:
Κάθε φορά που παίρνουμε μια απόφαση  επηρεάζουμε το περιβάλλον μας και τις σχέσεις μέσα στις οποίες βρισκόμαστε. Πολλές φορές όμως  ενώ θέλουμε να πάμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς να το συνειδητοποιούμε,  έχουμε την  ενέργεια μας στραμμένη  κάπου αλλού και δυσκολευόμαστε να πετύχουμε το στόχο μας.

Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αντιληφτούμε προς τα που είναι στραμμένη η ενέργεια μας κάθε στιγμή και να μπορούμε να επανατοποθετούμαστε , όποτε κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο , έτσι ώστε να μην χάνουμε τον αρχικό μας στόχο

Το AIKIDO είναι μια Ιαπωνική πολεμική τέχνη που εστιάζει πολύ στο “εδώ και τώρα” και εκπαιδεύει τους ασκούμενους στο να αποκτούν επίγνωσή του σώματος τους, της ενέργειας τους αλλά και της σύνδεσης που έχουν με τον άνθρωπο που ασκούνται μαζί. Μέσα από την μελέτη της δυαδικής σχέσης και την μεταξύ μας σύνδεση φτάνουμε σε ένα πιο βαθύ επίπεδο επικοινωνίας συντονισμού και εναρμόνισης.

Σε αυτό το σεμινάριο θα αξιοποιήσουμε την σοφία  του Aikido και μέσα από ασκήσεις αλλά και θεωρητικά κομμάτια  οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε μια διαδικασία εσωτερικής μελέτης και μιας αρχικής  κατανόησης των συνδέσεων που δημιουργούν με τους ανθρώπους (πώς συνδέομαι με τους άλλους; πότε αποσυνδέομαι; μένω στο “εδώ και τώρα” ή χάνομαι εύκολα στις σκέψεις μου;).

Με εργαλείο το  σώμα μας  και την σύνδεση με τον άλλο,  θα δούμε πως μπορούμε να είμαστε  παρόντες την κάθε στιγμή και να συνδεόμαστε ουσιαστικά , τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τον άλλο

 

Πρόγραμμα

10.30  …………………………… Προσέλευση

11:00-11.15 …………………… Καλωσόρισμα

11.15-11.30  …………………. Εισαγωγικό: (Από την επιβίωση στην  εξερεύνηση)

11.30 – 13.00  ……………….. Workshop I: Πρακτική άσκηση  – Κίνηση και σύνδεση  μέσα από το Αikido  (οι συμμετέχοντες καλό είναι να φοράνε άνετα ρούχα)

13:00-14:00  ………………….. Workshop  IΙ: Από το άτομο στην ομάδα

14:30-15:00  Διάλλειμα-Φαγητό

15:00-16:00  ………………….. Ομιλία:  Επίπεδα συνείδησης

16:00- 17:30  …………………. Workshop IIΙ: “Μετάβαση ”

17:30-18:00  ………………….. Κλείσιμο  –  Μοίρασμα εμπειριών .

 

Aikido & Psychology
Moving from survival to exploration

Subject:  Discovering our inner Curious Observer

Coordinators:
Adonis Kryonis, 3rd Dan Aikikai / Psychotherapist Group Analyst .
Barbara Stefanakou-Rekliti, 4th kyu Aikikai/ Group and Family Therapist

For  people that are interested in their personal development, and want to have a better understanding of their body and their energy. For educators, Therapists etc.

No special knowledge in Aikido or in psychology is required

 

Description:
Every time we make a decision, we affect ourselves and the people around us. There are many times that although we have a specific goal   , without realizing it , we focus our energy on something else. This makes it harder for us to reach our goals.

It is very important to know  where our energy is focused and to be able to reposition it, when necessary. In that way we are not going to  lose our objective.

Aikido is a Japanese martial art that focuses on ‘’Hear and now¨. People that practice aikido are  trained to  have full awareness of their body, their energy, and the  connection they have with the person they are trained with.

In this seminar we will use Aikido’s  principles and through a number of workshops that will focus  both on  physical practice and theory, the participants will have the opportunity to gain a greater understanding of themselves and to have a dipper  comprehension of  the way they connect with others.   (How do I connect with other people? When do I disconnect? Do I live in the present moment or do I easily get lost into my thought?).

Through physical exercise and work in small groups we  will explore  how we can make  meaningful connections with others by being present every single time . We will train to better connect with our inner self and with others.

Schedule

10.30  …………………………… Opening

11:00-11.15 …………………… Welcoming

11.15-11.30…………………… Introduction : Moving from survival to exploration

11.30 – 13.00  ……………….. Workshop I: Movement and connection through Αikido (participants will have to wear something comfortable)

13:00-14:00  ………………….. Workshop  IΙ: From individual to group

14:30-15:00  Lunch break

15:00-16:00  ………………….. Theory:  Levels of consciousness

16:00- 17:30  …………………. Workshop IIΙ: “Transformation”

17:30-18:00  ………………….. Closing   –  Feedback .

 

Links :

www.somatic-psychology.gr  www.aikidolife.gr

https://www.facebook.com/events/336229953687686/

Πληροφορίες / Εγγραφές  τηλ.: 2106995071 ,6948509300