Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης στο προβολικό ψυχομετρικό εργαλείο Τhematic Αpperception Τest για εφήβους και ενήλικες

Το Thematic Apperception Test – Τ.Α.Τ. είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο προβολικό ψυχοδιαγνωστικό εργαλείο που χορηγείται με σκοπό να κατανοηθεί η δυναμική της προσωπικότητας και να ερευνηθεί κυριως ο άξονας II του DSM-V για διαγνωστικούς, συμβουλευτικούς και ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς.

Σκοπός: Η θεωρητική κατάρτιση στο τρόπο χορήγησης, βαθμολόγησης της δομής της ιστορίας και του περιεχομένου της ιστορίας, ερμηνείας από ποικίλες διεθνώς αναγνωρισμένες προσεγγίσεις, συγγραφής της ψυχολογικής εκτίμησης, αναφοράς των αποτελεσμάτων στον ασθενή και συσχέτισης του Τ.Α.Τ. με άλλα ψυχοδιαγνωστικά εργαλεία, καθώς και η πρακτική εξάσκηση.

Θεματικές ενότητες:

 • Το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάπτυξης του Τ.Α.Τ. (εισαγωγή στις έννοιες της προβολής, των μηχανισμών άμυνας, οργάνωση προσωπικότητας, κ.α).
 • Η ιστορία της δημιουργίας του Τ.Α.Τ., ψυχομετρικά στοιχεία.
 • Το πλαίσιο, ο τρόπος της χορήγησης, η χρησιμότητα του, ενδείξεις για την επιλογή του ως μέσο αξιολόγησης της προσωπικότητας.
 • Η δημιουργία της σχέσης με τον αξιολογούμενο, παρατηρήσεις συμπεριφοράς του.
 • Ο τρόπος επιλογής των καρτών ανάλογα με το φύλο και το αίτημα της χορήγησης.
 • Παρουσιάση των καρτών και βασικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε κάθε κάρτα.
 • Αναλυτική παρουσίαση της ερμηνευτικής προσέγγισης του Teglasi (2010) σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της γνωστικής αντίληψης του ερεθίσματος, της γνωστικής επεξεργασίας του ερεθίσματος, της ποιότητας και ικανότητας έκφρασης και ρύθμισης των συναισθημάτων, της ποιότητας των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, των μηχανισμών άμυνας, της κινητοποίησης στον χαρακτήρα της ιστορίας, της αυτορύθμισης, της κατανόησης της κοινωνικής αιτιότητας και του τρόπου επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
 • Αναλυτική παρουσίαση της ερμηνευτικής προσέγγισης σύμφωνα με την προσέγγιση του Bellak (π.χ. ασυνείδητες ανάγκες, ενδοψυχικές συγκρούσεις, είδος άγχους, άμυνες, δομή του υπερεγώ, αντίληψη του περιβάλλοντος, λειτουργίες του Εγώ).
 • Η γαλλική σχολή.
 • Αναλυτική παρουσίαση τρόπων αξιολόγησης της πρωτογενούς διεργασίας, της επιθετικότητας, των αμυνών, της εξαρτητικότητας, της διεργασίας συμβίωσης-εξατομίκευσης με βάση συστήματα όπως των Westen, Cramer, Holt, Huprich, Masling, Summers.
 • Συσχέτιση απαντήσεων και ευρημάτων με κάθε οργάνωση της προσωπικότητας (νευρωσική, οριακή, ψυχωσική).
 • Διαγνώσεις (π.χ. κατάθλιψη, ψύχωση, κ.α.) και χαρακτηριστικά των ιστοριών.
 • Τρόπος σύνδεσης των ευρημάτων από όλες τις προσεγγίσεις ερμηνείας του Τ.Α.Τ.
 • Τρόπος συγγραφής της ψυχολογικής εκτίμησης.
 • Συσχέτιση αποτελεσμάτων του Τ.Α.Τ. με άλλα ψυχοδιαγνωστικά εργαλεία.
 • Τρόπος ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων – Hτεχνική του Therapeutic Assessement.
 • Πρακτική εξάσκηση με role playing για τη χορήγηση.
 • Πρακτική άσκηση με πραγματική χορήγηση.
 • Πρακτική εξάσκηση στην ερμηνεία και στη συγγραφή έκθεσης από τους συμμετέχοντες σε ένα πραγματικό περιστατικό.
 • Ασκήσεις για εξοικίωση με την ερμηνεία και την κωδικοποίηση.
 • Παραδείγματα πρωτοκόλλων από τις διαφορετικές οργανώσεις προσωπικοτήτων και τις διαφορετικές δομές.

Εισηγητής: Άννα Φαρδή, Κλινική Ψυχολόγος, MSc.

Η Άννα Φαρδή είναι Κλινική Ψυχολόγος, M.Sc. Έχει εξειδικευτεί στις διαγνωστικές εκτιμήσεις της ψυχικής, της νοητικής και της νευροψυχολογικής λειτουργίας με ψυχομετρικά εργαλεία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας), στο Mills College, California, U.S., στο University of Padova, Italy και στο The Centre, London. Από το 2008 συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαγνωστική εκτίμηση όπως το Παιδοψυχολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αττικόν, το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και το Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Ψυχοδός. Είναι εκπαιδευόμενο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου.

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής: Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 24 ώρες συν την πρακτική της χορήγησης του τεστ από τους εκπαιδευόμενους σε ένα κλινικό ή μη περιστατικό και την εξατομικευμένη ανατροφοδότηση στην έκθεση.

Οι ημερομηνίες είναι 30-31 Μαρτίου και 6-7 Απριλίου 2019. Ώρες: 11:00-17:00.

Κόστος: 350€ + Φ.Π.Α

Χώρος διεξαγωγής: ΨΥΧΟΔΟΣ  Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης, Παράσχου Αχιλλέως 85, Αθήνα (Γκύζη).

Δηλώσεις συμμετοχής: Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να στείλετε mail στο psychodosedu@gmail.com ή να τηλεφωνήσετε στο 210-6421184.