Ο ψυχολόγος Barry Schwartz στοχεύει σε μια κεντρική πεποίθηση των δυτικών κοινωνιών: την ελευθερία της επιλογής. Κατά την εκτίμηση του Schwartz, η επιλογή δεν μας έκανε πιο ελεύθερους αλλά πιο παράλυτους, όχι πιο χαρούμενους αλλά πιο δυσαρεστημένους.

Διάρκεια: 20′:23”