Χρόνος ανάγνωσης 2 ΄

Στο πλαίσιο του φετινού κύκλου των Συζητήσεων για τον Λόγο στο Αιγινήτειο, ο Καθηγητής Edmund T. Rolls θα συζητήσει μαζί μας το θέμα «The Brain Mechanisms of Emotion, Language, Decision-Making, and Consciousness».

Σάββατο 18 Μαΐου 2019, στις 11:00, στο αμφιθέατρο «Κώστας Στεφανής» του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

Ο Καθηγητής Edmund T. Rolls είναι ψυχολόγος και νευροεπιστήμονας. Εργάζεται σήμερα στο Oxford Centre for Computational Neuroscience και ως Honorary Fellow στο τμήμα Εφαρμοσμένης Νευροαπεικόνισης, στο Πανεπιστήμιο του Warwick στη Μεγάλη Βρετανία. Διετέλεσε καθηγητής της Πειραματικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και Fellow στο Κολλέγιο Corpus Christi. Οι έρευνές του εντοπίζονται στο πεδίο της υπολογιστικής νευροεπιστήμης και της λειτουργικής νευροαπεικόνισης. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τις νευρωνικές βάσεις της συγκίνησης, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη νευροοικονομία, τη γεύση, την όσφρηση, τον έλεγχο της λήψης τροφής, το αμετάβλητο της οπτικής αναγνώρισης των αντικειμένων, τον ιππόκαμπο και τη μνήμη και τις ψυχιατρικές διαταραχές. Έχει γράψει πάνω από 14 βιβλία και έχει δημοσιεύσει 600 επιστημονικά άρθρα σε πολύ σημαντικά περιοδικά.

Σύμφωνα με τη θεωρία του E.T. Rolls, οι συγκινήσεις είναι καταστάσεις που προκαλούνται από τους «ενισχυτές»: τους στόχους της δράσης του ατόμου, τις ανταμοιβές και τις τιμωρίες. Ο E.T. Rolls υποστηρίζει ότι εάν συλλάβουμε τις συγκινήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιλύεται ένα θεμελιώδες πρόβλημα της δαρβινικής εξέλιξης, διότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό για τα γονίδια να καθορίζουν σκοπούς, ανταμοιβές και τιμωρίες, παρά τις ίδιες τις δράσεις και τις αντιδράσεις του ατόμου. Ο μετωποκογχικός φλοιός του εγκεφάλου αποτελεί το υπόστρωμα πρωτογενών ενισχυτών, που δεν μαθαίνονται και που καθορίζονται από γονίδια, όπως είναι η γεύση, η υφή της τροφής και οι εκφράσεις των προσώπων. Ο ρόλος του έγκειται στον ταχύ συνδυασμό των ερεθισμάτων με τη μάθηση και την απώθηση, καθώς ενεργοποιείται άμεσα, μαζί με τον φλοιό του προσαγωγείου, από την ευχαρίστηση, τις συνειδητές δηλαδή αναφορές της υποκειμενικής κατάστασης που συνδέονται με την ανταμοιβή. Αυτά τα συστήματα ανταμοιβής στον εγκέφαλό μας κινητοποιούν τους μηχανισμούς απόφασης άλλων περιοχών του φλοιού στις έσω κοιλιακές προμετωπιαίες περιοχές – αποφάσεις που είναι το αντικείμενο των γονιδίων. Πέραν αυτού του συστήματος απόφασης που βασίζεται στις συγκινήσεις, υπάρχει ένα άλλο σύστημα απόφασης που χρησιμοποιεί μια συντακτική λογική με στόχο τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το σύστημα αυτό παίρνει αποφάσεις προς το συμφέρον του φαινοτύπου, του ατόμου. Δυνητικά υπάρχει μια εγγενής σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων απόφασης.