Σημειώματα Ψ

Οι επικές διαμάχες σημαίνοντος-απόλαυσης και οι δομές

Χρόνος ανάγνωσης < 1 ΄

Συγγραφέας: Φώτης Καγγελάρης

Θεωρώντας την παράνοια και την κατάθλιψη ως τις βασικές δομές της υποκειμενικότητας, προτείνεται μια διαφορετική ταξινόμηση της ψυχικής παθολογίας με κριτήριο την «απόλαυση». Η «απόλαυση» δομεί τη σχέση του υποκειμένου με το σημαίνον, ενώ, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε διαμάχη, προσδιορίζοντας το υποκείμενο ως παρανοϊκό ή καταθλιπτικό και τη νεύρωση ως ελλιπή ψύχωση. Η ψυχική παθολογία αναδύεται ως ασθένεια της σχέσης με τον Άλλο, ως ασθένεια του λόγου.

Παράλληλα με τις κλινικές περιπτώσεις, παρατίθενται παραδείγματα από την τέχνη, τη σχέση των φύλων, την καθημερινότητα όπου η «απόλαυση» δομεί την ίδια τη δυνατότητα του βίου.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Παπαζήση
Αριθμός σελίδων: 346
Έτος έκδοσης: 2022
Τιμή: €19,08