Σεμινάριο Σχεδιασμού και Συντονισμού Ψυχοεκπαιδευτικών Ομάδων – Θεσσαλονίκη

Χρόνος ανάγνωσης 2 ΄

Έναρξη σεμιναρίου Θεσσαλονίκη: 14 Μαρτίου 2020

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν να οργανώνουν και να συντονίζουν ομάδες με ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες έχουν ως κεντρικό στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τη ψυχολογική λειτουργία τους μέσω της ομαδικής αλληλεπίδρασης στο εδώ-και-τώρα. Υπό αυτή την έννοια μπορούν να πάρουν ποικίλες μορφές και να εφαρμοστούν σε μια ευρεία γκάμα περιπτώσεων. Μερικές ενδεικτικές εφαρμογές των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων είναι:

  • Εκπαιδευτικές ομάδες (επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια κτλ.)
  • Ομάδες εκπαίδευσης δεξιοτήτων (π.χ. διαχείρισης άγχους, διαπροσωπικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας, συναισθηματικής νοημοσύνης)
  • Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης (διερεύνηση διαπροσωπικών ζητημάτων, αυτογνωσία κτλ.)
  • Ομάδες στήριξης (π.χ. για διατροφικές διαταραχές, για συγγενείς ατόμων με σοβαρές ασθένειες, για παιδιά με διαζευγμένους γονείς)
  • Ομάδες βοήθειας σε μεταβατικές περιόδους ζωής (π.χ. σχολή γονέων, εφηβεία, ανεργία)

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια αρκετά ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τη θεωρία αλλά και την πρακτική εφαρμογή των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

-θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για τη φιλοσοφία και τη χρησιμότητα που έχει η ομαδική διαδικασία

-θα έχουν κατανοήσει τους τρόπους που μπορούν να σχεδιάσουν βήμα- βήμα και να οργανώσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης σε ομάδα

-θα έχουν διερευνήσει το ρόλο και τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν ως συντονιστές ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας

-θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν μια δική τους ψυχοεκπαιδευτική ομάδα με την εποπτεία της εισηγήτριας του προγράμματος

ΠΛΑΝΟ

1η συνάντηση: Θεωρητικό υπόβαθρο

Α. Ιστορική αναδρομή των ομάδων εργασίας

Β. Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες: Πώς τις ορίζουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, ποια είδη υπάρχουν και ποια είναι η χρησιμότητα τους στην ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου;

Γ. Δυναμική της ομάδας: Θεραπευτικοί παράγοντες και στάδια ανάπτυξης της ομάδας

2η συνάντηση: Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας

Α. Πρακτικές αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό της μορφής της ομάδας

Β. Δομή του προγράμματος (θεματικές ενότητες και στόχοι)

Γ. Δομή συναντήσεων (στόχοι της συνάντησης και μέθοδοι για την επίτευξή τους, οργάνωση περιεχομένου και διαδικασίας της συνάντησης)

Δ. Επιλογή και χρήση δραστηριοτήτων (πώς επιλέγουμε και πώς εφαρμόζουμε κάθε δραστηριότητα, ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους μας και στη δυναμική της ομάδας)

3η συνάντηση: Συντονισμός ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας

Α. Ο ρόλος του συντονιστή (λειτουργίες, ικανότητες, χαρακτηριστικά/ προσωπικό ύφος)

Β. Ειδικοί χειρισμοί (ανάλογα με τα στάδια και τη δυναμική της ομάδας καθώς και δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν)

Γ. Πρακτική στα πλαίσια του σεμιναρίου (βιωματική εξάσκηση)

Δ. Αξιολόγηση ενός προγράμματος ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας

4η συνάντηση: Πρακτική εφαρμογή

Α. Σχεδιασμός και παρουσίαση από τους συμμετέχοντες ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας

Β. Ανατροφοδότηση και εποπτεία

Δομή και διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε 2 Σαββατοκύριακα, με ωράριο 10:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.

Συνολική διάρκεια σεμιναρίου: 32 ώρες

Ημερομηνίες παρακολούθησης : Σάββατο & Κυριακή 14-15/3/20 και 11-12/4/20

Κόστος συμμετοχής

Ιδιώτες: 300 ευρώ

Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 250 ευρώ
Δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση για την εξέταση της αίτησης και την εγγραφή

Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδαρίου) 1 & Λαγκαδά Μέγαρο Εγνατία – 3ος όροφος – Τηλέφωνο: 2310 539989