Πρακτική φροντίδα για την άνοια

Οι πολλαπλές διαστάσεις της μέριμνας για τον ασθενή, τον φροντιστή, την οικογένεια

Χρόνος ανάγνωσης 2 ΄

Συγγραφείς: Peter V. Rabins, Κωνσταντίνος Γ. Λυκέτσος, Cynthia D. Steele (επιμ.)

Η άνοια, την οποία η ιατρική επιστήμη περιγράφει ως «κλινικό σύνδρομο», δηλαδή ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών συμπτωμάτων που εκδηλώνονται σε διάφορες πτυχές της νοητικής λειτουργίας, συνιστά για τον άνθρωπο έναν πραγματικό εχθρό, καθώς επηρεάζει την ικανότητά του να λειτουργεί αυτόνομα στην καθημερινή του ζωή. Το σύνδρομο της άνοιας οδηγεί σε σταδιακή έκπτωση της μνήμης, της ικανότητας λήψης αποφάσεων, των δεξιοτήτων οργάνωσης, της χρήσης της γλώσσας, της αναγνώρισης του περιβάλλοντος, αλλά και της αίσθησης προσανατολισμού, σε σημείο που το άτομο να μην είναι πλέον σε θέση να εργαστεί, να ζήσει με τον τρόπο που το ίδιο έχει επιλέξει, να οδηγήσει, να κάνει τα ψώνια του, να διαχειριστεί τα οικονομικά του, να ετοιμάσει τα γεύματά του. Πέραν όμως του ίδιου του ασθενούς, η άνοια επηρεάζει άμεσα και το οικογενειακό του περιβάλλον, και τούτο διότι η φροντίδα για την άνοια αποτελεί ένα πολυσύνθετο εγχείρημα, το οποίο προϋποθέτει ποικίλες δεξιότητες και συμμετοχή μελών της οικογένειας, παρόχων φροντίδας και μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας.

Έχοντας υιοθετήσει μια φιλοσοφία που θέτει τη μέγιστη προαγωγή της ποιότητας ζωής ως προτεραιότητα κατά την αξιολόγηση και φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους, δέκα καταξιωμένοι επιστήμονες από τον κλάδο της Ψυχιατρικής και των Συμπεριφορικών Επιστημών —όλοι τους καθηγητές στα αμερικανικά πανεπιστήμια Johns Hopkins και Michigan— καταγράφουν και αναλύουν διεξοδικά τις συναρπαστικές εξελίξεις που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της έρευνας για την άνοια και την αντιμετώπισή της. Έτσι, αυτός ο τόμος λειτουργεί ως ένας χρήσιμος και πρακτικός επί του θέματος οδηγός, ο οποίος απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στους οικογενειακούς φροντιστές των ατόμων με άνοια, αποτελώντας ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών, αλλά και λεπτομερών γνώσεων ή οδη­γιών, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Αριθμός σελίδων: 320
Έτος έκδοσης: 2022
Τιμή: €16,20