Οι λέξεις σας μπορεί να προβλέπουν τη μελλοντική ψυχική σας υγεία

Μπορεί ο τρόπος που μιλάτε και γράφετε σήμερα να προβλέψει τη μελλοντική ψυχική σας κατάσταση, ακόμα και την εμφάνιση ψύχωσης; Σε αυτήν τη συναρπαστική ομιλία, ο νευροεπιστήμονας Μαριάνο Σίγκμαν στοχάζεται πάνω στην αρχαία Ελλάδα και τις απαρχές της ενδοσκόπησης για να ερευνήσει πώς οι λέξεις που χρησιμοποιούμε μας δίνουν στοιχεία για τις εσωτερικές ζωές μας και περιγράφει έναν αλγόριθμο που χαρτογραφεί τις λέξεις και θα μπορούσε να προβλέψει την ανάπτυξη σχιζοφρένειας. «Μπορεί στο μέλλον να δούμε μια πολύ διαφορετική μορφή ψυχικής υγείας», λέει ο Σίγκμαν, «βασισμένη σε αντικειμενική, ποσοτική και αυτοματοποιημένη ανάλυση των λέξεων που γράφουμε, των λέξεων που λέμε».

Διάρκεια: 12΄:14″