Νεοψυχαναλυτική: Μετεκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία και Διάγνωση Παιδιών και Ενηλίκων

Ψυχοδυναμικές θεωρίες στην κλινική πράξη: η θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων & η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) διοργανώνει τετραετή μετεκπαιδευτικό κύκλο σπουδών για επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας που επιθυμούν τη θεμελίωση της κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τις ψυχοδυναμικές θεωρίες (τη θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων & τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού).

Η Εκπαίδευση απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας – ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, σύμβουλους ψυχικής υγείας & κοινωνικούς λειτουργούς.

1ο έτος
Σκοπός του 1ου έτους κύκλου σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της κλινικής συνέντευξης και της αξιολόγησης των περιστατικών.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Η κλινική συνέντευξη (η διαδικασία της συνέντευξης, η συνέντευξη με παιδιά, η συνέντευξη με εφήβους, η συνέντευξη με ενήλικες, η συνέντευξη με οικογένειες)
 • Η Ψυχολογική αξιολόγηση μέσα από τα προβολικά τεστ (Thematic Apperception Test – T.A.T., The Children’s Apperception Test – C.A.T., Σχέδιο Σπιτιού-Δέντρου-Ανθρώπου – House-Tree-Person Test, Σχέδιο Οικογένειας- Kinetic-Family-Drawing, Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach).
 • Παρουσίαση, χορήγηση και ερμηνεία των προβολικών τεστ.

Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των τεστ γίνεται μόνο από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους & σύμβουλους ψυχικής υγείας. 

Ημέρες διεξαγωγής: κάθε δεύτερο Σάββατο & Κυριακή: 10:00-15:00,
Έναρξη: 07/10
Λήξη: 30/06

2ο έτος

Σκοπός του 2ου έτους κύκλου σπουδών είναι να εμβαθύνει στις δυναμικές θεωρίες με τρόπο που να βοηθήσει τους κλινικούς του χώρου να ενισχύσουν την «αλλαγή» μέσα στη θεραπευτική σχέση.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Το βασικό πλαίσιο της θεωρίας των σχέσεων του αντικειμένου.
 • Οι κύριοι εκπρόσωποι της θεωρίας των σχέσεων και οι κεντρικές ιδέες τους.
 • Οι ψυχικές διαδικασίες που περνά το βρέφος στους πρώτους συναισθηματικούς δεσμούς.
 • Το βασικό πλαίσιο της θεωρίας του συναισθηματικού δεσμού/ προσκόλλησης.
 • Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στο δεσμό και η επίδρασή τους στο συναισθηματικό, γνωστικό και κοινωνικό σύστημα, στην εικόνα εαυτού και στην εικόνα των άλλων, ενός παιδιού ή ενηλίκου.
 • Η σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών τύπων συναισθηματικού δεσμού στην παιδική ηλικία με την ενήλικη ζωή.
 • Η θεραπευτική αλλαγή στους διαφορετικούς τύπους συναισθηματικού δεσμού.

Ημέρες διεξαγωγής: 1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-16:00
Έναρξη: 07/10
Λήξη: 30/06

3ο έτος
Σκοπός του 3ου έτους κύκλου σπουδών είναι η διαγνωστική ταξινόμηση των περιστατικών (ενηλίκων) καθώς και η κλινική τους αντιμετώπιση με βάση τις ψυχοδυναμικές θεωρίες.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

Ψυχοπαθολογία ενηλίκων

 • Διαταραχές στην ενήλικη ζωή με βάση το DSM-V
 • Αγχώδεις διαταραχές προσωπικότητας
 • Καταθλιπτικές διαταραχές προσωπικότητας
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές και διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Ψυχαναγκαστικές διαταραχές
 • Ναρκισσιστική Διαταραχή
 • Αντικοινωνική Διαταραχή (ψυχοπάθεια)
 • Παρανοϊκή Διαταραχή
 • Ψύχωση – Σχιζοφρένεια
 • Κλινική εφαρμογή των ψυχοδυναμικών θεωριών

Ημέρες διεξαγωγής: 1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-16:00
Έναρξη: 07/10
Λήξη: 30/06

4ο έτος
Σκοπός του 4ου έτους κύκλου σπουδών είναι η διαγνωστική ταξινόμηση των περιστατικών (παιδιών & εφήβων) καθώς και η κλινική τους αντιμετώπιση με βάση τις ψυχοδυναμικές θεωρίες.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

Ψυχοπαθολογία παιδιών & εφήβων

 • Διαταραχές στη παιδική & εφηβική ηλικία με βάση το DSM-V
 • Αγχώδεις διαταραχές στα παιδιά και στους εφήβους
 • Ψυχαναγκαστική- Καταναγκαστική διαταραχή στα παιδιά και στους εφήβους
 • Κατάθλιψη και απόπειρες αυτοκτονίας στα παιδιά και στους εφήβους
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Διαταραχές διαγωγής
 • Δυσφορία φύλου
 • Η Ψύχωση στα παιδιά και στους εφήβους
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές  & Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)
 • Κλινική εφαρμογή των ψυχοδυναμικών θεωριών

Ημέρες διεξαγωγής: 1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-16:00
Έναρξη: 07/10
Λήξη: 30/06

Στη διάρκεια της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν βιωματικά στην παρουσίαση και εμβάθυνση των βασικών ψυχοδυναμικών θεωριών, καθώς και στην χορήγηση/βαθμολόγηση και ερμηνεία των προβολικών τεστ. Θα δίνεται σχετική βιβλιογραφία και άρθρα για προσωπική ανάπτυξη.

Ειδικότερα στο 1ο έτος οι εκπαιδευόμενοι θα χρειαστεί να υπολογίσουν επιπλέον των προγραμματισμένων ωρών της εκπαίδευσης και ώρες ατομικής εξάσκησης στη χορήγηση και ανάλυση των Προβολικών Δοκιμασιών σε δικά τους περιστατικά για τα οποία θα υπάρξει ομαδική εποπτεία.

Επίσης, σε όλα τα έτη οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε κλινικά εργαστήρια & ομάδες εποπτείας  με στόχο την περαιτέρω κατανόηση των θεωρητικών εισηγήσεων που θα έχουν διδαχτεί και την σύνδεση τους με πραγματικά περιστατικά. Θα δίνεται σχετικό υλικό για προσωπική μελέτη και προετοιμασία.

Στο 3ο & 4ο έτος οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης.
Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης διακρίνεται από ένα δομικό χαρακτηριστικό τόσο για την ταυτότητα του ψυχοθεραπευτή, όσο και για την προσωπική ταυτότητα: ικανότητα αναστοχασμού. Η ομάδα δημιουργεί τις συνθήκες αυτές που οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνειδητοποιήσουν, βιώσουν και συζητήσουν με ασφάλεια, συναισθήματα, δυναμικές και μoτίβα σχέσεων, εσωτερικές σκέψεις, αναμνήσεις κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα μπορέσει να συνδέσει την θεωρητική του κατάρτιση, την καθημερινή συμπεριφορά, τις αναπαραστάσεις του, τις σχέσεις με μέλη εντός κι εκτός της ομάδας με την ικανότητα να επεξεργάζεται όλες αυτές τις διαστάσεις και να επανέρχεται με παρατηρήσεις και βαθύτερες συνειδητοποιήσεις που ενισχύουν μια αυθεντική σχέση με τον εαυτό.

Στο 4ο έτος είναι απαραίτητη η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δίνεται στους εκπαιδευόμενους, μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ξεχωριστά τα έτη.

Χρονική διάρκεια:                                          Οκτώβριος-Ιούνιος
Ημ. διεξαγωγής 1ο έτος:                               Κάθε δεύτερο Σάββατο & Κυριακή: 10:00-15:00
Ημ. διεξαγωγής 2ο, 3ο & 4ο έτος:               1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-16:00
Κόστος για κάθε έτος:                                    €1350
Κόστος για τις εποπτείες:                            €60 για κάθε ομαδική εποπτεία 90΄
Για εγγραφές έως τέλος Ιουνίου:                €1200

Για τη συμμετοχή 3 εκπαιδευομένων πραγματοποιείται έκπτωση 20%.

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.
Εισηγητές /επόπτες/θεραπευτές:

Βαδόλας Αντώνης, Διδάκτωρ Ψυχανάλυσης, Brunel University, London
Δροσίτη Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος
Ζερίτη Μαρία, MSc Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
Καραβέλλα Μαργαρίτα, Διδάκτωρ Ψυχολόγος, MSc, Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Κωνσταντάρα Παναγιώτα, Ψυχολόγος,  MSc & M.A. Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
Μοσχάκη Χριστίνα, MSc, Συστημική Σύμβουλος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Παπαγαθονίκου Θεόδωρος, Ψυχολόγος M.A, Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc Κλινική Ψυχολόγος
Πασπάλη Ασπασία, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος Msc, Bsc, Διευθύντρια ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Πολυζωγοπούλου Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος
Τασίου Ασπασία, MSc, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
Τόμπρα Χαρά, Ψυχολόγος, MSc, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
Τσιώλης Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης «ΜΗΤΕΡΑ» ΟΜΙΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ»

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια το σύνολο των ωρών της τετραετούς εκπαίδευσης είναι 1450 ώρες εκ των οποίων:
·         600 ώρες θεωρητική κατάρτιση (περιλαμβάνει και τις ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων)
·         400 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (περιλαμβάνει τις ώρες προσωπικής θεραπείας, και συμμετοχής σε εκπαιδευτικά- βιωματικά σεμινάρια)
·         150 ώρες εποπτεία (ομαδική και ατομική)
·         300 ώρες πρακτική εξάσκηση (περιλαμβάνει τις ώρες παρατήρησης του εκπαιδευόμενου σε περιστατικά του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, τις ώρες συμμετοχής του στις διεπιστημονικές ομάδες καθώς και τις ώρες των ατομικών περιστατικών του για τα οποία θα υπάρξει εποπτεία από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ). Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι ώρες εθελοντικής ή κλινικής εργασίας σε άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς με τους οποίους ήδη συνεργάζονται οι εκπαιδευόμενοι. Επισημαίνεται ότι για την εύρεση των φορέων έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592).

Επιπλέον, το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του ψυχαναλυτικού χώρου διεθνώς (American Psychoanalytic Institute, American Board for Accreditation in Psychoanalysis -ABAP, European Association for PsychotherapyEAP) και της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος).

Παρά την ύπαρξη της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την θεσμική αναγνώριση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή, τονίζουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ σκοπεύει να συμβάλλει στην προσπάθεια κατοχύρωσης του ψυχοθεραπευτή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας.

Όροι συμμετοχής

Πτυχίο φοίτησης
Βιογραφικό σημείωμα & αίτηση συμμετοχής
Προσωπική συνέντευξη
Δυο συστατικές επιστολές

Για την αίτηση συμμετοχής συμπληρώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ και αποστείλετε ηλεκτρονικά την φόρμα ως επισυναπτόμενο αρχείο στο email: dikepsy@dikepsy.gr

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη κατά την οποία θα λάβουν το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης. 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 698 8080383.