Χρόνος ανάγνωσης < 1 ΄

Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να λειτουργήσει οποιαδήποτε σχέση. Η καλή επικοινωνία όμως χρειάζεται δουλειά. Ποια είναι τα επικοινωνιακά λάθη που κάνουμε συνήθως;

Ένα βίντεο από τα Μαθήματα Ζωής

Διάρκεια: 3′ 48”