Κύκλος Διαλέξεων: Η Φιλοσοφία συναντά την Ψυχολογία – Θέμα: Φιλία

Χρόνος ανάγνωσης 2 ΄

Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στις 18:00 το «Gestalt Foundation» Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων με τίτλο «Η Φιλοσοφία συναντά την Ψυχολογία», παρουσιάζει στον ΙΑΝΟ της Αθήνας διάλεξη με θέμα «Φιλία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Cafe IANOS (Σταδίου 24) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εισηγητές:

Στασινός Σταυριανέας, επικ. καθ. Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών

Δέσποινα Μπάλλιου, M.Sc. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας-ψυχοθεραπεύτρια-εκπαιδεύτρια & επόπτρια Gestalt-μέλος της EAGT-Ιδρυτικό μέλος του Gestalt Foundation

Λίγα λόγια για το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation

Λειτουργεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από το 1998. Βασικός στόχος του Gestalt Foundation είναι η εκπαίδευση, επιμόρφωση και στήριξη επαγγελματιών, με βάση τη θεωρία και τη μεθοδολογία της θεραπείας Gestalt, καθώς επίσης και η ενίσχυση της εφαρμογής και της προώθησης της φιλοσοφίας Gestalt σε ένα ευρύτερο φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Συνεπώς, πρώτο σοβαρό μέλημα υπήρξε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην ψυχοθεραπεία Gestalt που να είναι άρτιο, ολοκληρωμένο και αρμονικά ισορροπημένο, ανάμεσα στη θεωρία, το βίωμα και την κλινική άσκηση, ως επίσης και η αναγνώρισή του από αρμόδιους και έγκυρους φορείς. Μέσα από τη μέχρι τώρα πορεία του Gestalt Foundation και τη διάθεση να αξιοποιεί όλο και καλύτερα το δυναμικό του, προέκυψαν σημαντικές δράσεις, συνεργασίες και αναθεωρήσεις που δεν είχαν σχεδιασθεί, αλλά αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως σημαντικές για τη σημερινή του ταυτότητα. Τα ιδρυτικά του μέλη είναι ενεργοί συνεργάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία Gestalt καθώς συμμετέχουν σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την πρόοδο της θεραπείας Gestalt σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία ακόμα επιδίωξη του κέντρου είναι η προώθηση των αρχών της Ψυχοθεραπείας Gestalt, σε ένα ευρύτερο φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όπως είναι η εφαρμογή των αρχών της μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον σε θέματα όπως, διαχείριση της εξουσίας, συγκρούσεις, δυσλειτουργίες στην ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία κ.α. Φιλοσοφία του Gestalt Foundation είναι η πίστη στις δυνατότητες του ανθρώπου για εξέλιξη και δημιουργική προσαρμογή στο περιβάλλον. Βασική του δε πεποίθηση είναι η αρχή της “ίσης ευκαιρίας” για όλους, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ψυχοθεραπεία, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλετικών χαρακτηριστικών, πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων, κοινωνικής τάξης και προέλευσης, σωματικών ή ψυχικών ιδιαιτεροτήτων και ηλικιακών ομάδων.

Link Εκδήλωσης:

https://www.ianos.gr/events/gestalt-foundation-i-philosophia-sinanta-tin-psichologia-filia-ekd.html