Πολλοί άνθρωποι με κατάθλιψη πιστεύουν ότι βιώνουν έντονη θλίψη ενώ άτομα που βιώνουν τη φυσιολογική αντίδραση της θλίψης φοβούνται ότι περνάνε κατάθλιψη. Η θλίψη και η κατάθλιψη πολλές φορές συγχέονται.

Μία τέτοιου είδους σύγχυση μπορεί να έχει σοβαρότατες συνέπειες καθώς στη μία περίπτωση αγνοεί το γεγονός ότι χρήζει θεραπείας, ενώ στην άλλη αγχώνεται υπερβολικά για μία φυσιολογική συναισθηματική αντίδραση. Είναι σημαντικό να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη διαφορά, γιατί μπορεί τόσο εμείς ή κάποιος δικός μας άνθρωπος να έχει την ανάγκη θεραπείας και αυτή να καθυστερήσει.

Ένα βίντεο από τα Μαθήματα Ζωής

Διάρκεια: 3′ 10”