Κέντρο Ημέρας

Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, η ΔΙΟΔΟΣ Α.μ.Κ.Ε. πραγματοποίησε την εκδήλωση – ομιλία με θέμα : «Επαγγελματική Απασχόληση Ατόμων με Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες» με προσκεκλημένους τους ομιλητές τον κ. Κορφιάτη Αντώνη -Κοινωνιολόγο – Επιστημονικά Υπεύθυνο του Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» & την κ. Τσαμπαλάτη – Βακαλοπούλου Ιωάννα Ψυχολόγος, Στέλεχος του Γραφείου Υποστήριξης Απασχόλησης, της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε που εδρεύει στην Αθήνα (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη- Αθήνας).

Αφορμή στάθηκε η εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

Αρχικά, έγινε μια σύντομη παρουσίαση από τους δύο ομιλητές, για τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου υποστήριξης της απασχόλησης, που στεγάζεται στο εξειδικευμένο κέντρο ημέρας της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Στη συνέχεια, έγινε μια ενημέρωση του άρθρου 23 παρ. 1.α. του Ν.4488/2017, στο οποίο γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ποσοστού άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης. Όταν τα άτομα αυτά αναλάβουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, οι γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, δεν εφαρμόζονται εφόσον η ανάληψη απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης αυτών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με ωφελούμενους αλλά και με άλλους επαγγελματίες από άλλους φορείς της πόλης.