Ο ναρκισσισμός δεν είναι μόνο ένας τύπος προσωπικότητας που εμφανίζεται σε συμβουλευτικές στήλες. Στην πραγματικότητα, είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών που καταγράφονται και μελετώνται από τους ψυχολόγους.  Όμως, τι τον προκαλεί; Μπορούν οι ναρκισσιστές να βελτιώσουν τα αρνητικά τους χαρακτηριστικά; Ο W. Keith Campbell, περιγράφει της ψυχολογία πίσω από την αυξημένη και μερικές φορές επιβλαβή αυτο-εμπλοκή των ναρκισσιστών.

Μάθημα: W. Keith Campbell

Animation: TOGETHER

Διάρκεια: 5′ 09”