Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Ψυχική Υγεία e-learning

Οι εγγραφές στο τμήμα E-learning είναι ανοιχτές όλο το έτος.

Γενική περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-learning) στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα μοντέλα και τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής.

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής:

 • αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δια βίου μάθηση σε ενδιαφερόμενους από όλη την επικράτεια και
 • σε πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες, τεχνολογικές δυνατότητες:
 • προσφέρει την ευκαιρία για εξ’ αποστάσεως φοίτηση στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συμβουλευτικής, γ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών και δ) την εμπέδωση του κώδικα δεοντολογίας.

Αναγνώριση προγράμματος

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής. Στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν αυτόματα ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.), από όπου μπορούν να λάβουν και την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation). Τέλος, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εγγραφούν ως μέλη (individual member status) στον έγκριτο Βρετανικό Σύλλογο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling & Psychotherapy – BACP).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και σπουδαστές ανθρωπιστικών επιστημών και επαγγελματίες άλλων σχετικών κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα της συμβουλευτικής ψυχικής υγείας.

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνει συνολικά:

 • την θεωρητική, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (810 ώρες)
 • τα εργαστήρια βιωματικής εφαρμογής (180 ώρες) και την αξιολόγηση των σπουδαστών (45 ώρες) που πραγματοποιούνται στο χώρο του Κέντρου στην Αθήνα με φυσική παρουσία των σπουδαστών.
 • την προσωπική θεραπεία (150 ώρες), την κλινική άσκηση (160 ώρες) και την εποπτεία (40 ώρες) που μπορούν να πραγματοποιούνται στον τόπο διαμονής κάθε σπουδαστή

Αναλυτική δομή προγράμματος

Παρακάτω αναλύεται η δομή του προγράμματος και οι υποχρεώσεις των σπουδαστών στα τρία έτη φοίτησης.

Σύνολο θεωρητικών ενοτήτων: στα τρία έτη φοίτησης οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με 27 εκπαιδευτικές ενότητες σχετικές με την συμβουλευτική, χωρισμένες σε 9 ενότητες ανά έτος.

Μερική, εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση: όλη η θεωρητική κατάρτιση, και για τις 27 ενότητες, παρέχεται μέσα από την μελέτη αναλυτικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην ειδικά διαμορφωμένη, ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι εγγεγραμένοι σπουδαστές. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει σημειώσεις, άρθρα, προτεινόμενη βιβλιογραφία, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις και βίντεο πρακτικής εφαρμογής δεξιοτήτων και τεχνικών. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο κάθε ενότητας προκειμένου να θέτουν τα ερωτήματά τους. Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, οι σπουδαστές συμμετέχουν ηλεκτρονικά σε γραπτά τεστ σύντομων ερωτήσεων κατανόησης για την εμπέδωση του υλικού. Η μελέτη και η συμμετοχή στα τεστ των 9 εκπαιδευτικών ενοτήτων κάθε έτους αντιστοιχεί σε 270 ώρες προσωπικής ενασχόλησης ετησίως και συνολικά στα τρία έτη αντιστοιχεί σε 810 ώρες προσωπικής ενασχόλησης.

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία στο Κέντρο: κάθε ένα από τα τρία έτη περιλαμβάνει 2 τετραήμερα εργαστήρια (workshops) βιωματικής εφαρμογής συνολικής διάρκειας 60 ωρών σε κάθε έτος και ένα διήμερο αξιολόγησης συνολικής διάρκειας 15 ωρών σε κάθε έτος. Συνεπώς, και στα τρια έτη μαζί, οι σπουδαστές θα παρακολουθούν ζωντανά στο Κέντρο τις 180 ώρες των βιωματικών εργαστηρίων και τις 45 ώρες των αξιολογήσεων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Πιο αναλυτικά, κάθε έτος οι σπουδαστές χρειάζεται να συμμετέχουν στα δύο προγραμματισμένα τετραήμερα workshops, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα με ωράριο 10.00- 17.30. Το 1ο εργαστήριο γίνεται 4 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος και το 2ο εργαστήριο γίνεται 3 μήνες αργότερα. Οι σπουδαστές, έχοντας μελετήσει το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, συμμετέχουν στα βιωματικά εργαστήρια προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας και να συμμετάσχουν στις βιωματικές ασκήσεις.  Στο τέλος του έτους, πραγματοποιούνται οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου διημέρου αξιολόγησης, ημέρες Σάββατο και Κυριακή με ωράριο 10.00- 17.30.

Ατομική θεραπεία: οι σπουδαστές καλούνται να πραγματοποιήσουν 150 ώρες ψυχοθεραπείας, ατομικής ή ομαδικής, ανεξαρτήτου προσέγγισης με ειδικό της επιλογής τους. Θα αναγνωριστούν οι ώρες ψυχοθεραπείας με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.

Εάν το επιθυμούν, οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν στο Κέντρο ένα μέρος ή το σύνολο της ψυχοθεραπείας τους προκειμένου να επωφεληθούν από την έκπτωση που παρέχεται στους σπουδαστές του Κέντρου. Σε αυτή την περίπτωση οι σπουδαστές θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια από τις εβδομαδιαίες ομάδες ψυχοθεραπείας του Κέντρου μας με χαμηλό κόστος ή να απευθυνθούν στους τελειόφοιτους σπουδαστές των ψυχοθεραπευτικών, εκπαιδευτικών μας τμημάτων για την έναρξη της ατομικής τους ψυχοθεραπείας με κόστος 15 ευρώ ανά συνεδρία.

Εποπτευόμενη κλινική άσκηση:  κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους οι σπουδαστές καλούνται να πραγματοποιήσουν 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης σε φορέα σχετικό με την ψυχική υγεία, της επιλογής τους. Εάν το επιθυμεί ο εκάστοτε σπουδαστής, το Κέντρο μπορεί να συμβάλλει στην ανεύρεση πρακτικής άσκησης, δεν μπορεί όμως να διασφαλίσει τις 160 ώρες πρακτικής για κάθε σπουδαστή.

Εποπτεία: κατά την διάρκεια του τρίτου έτους οι σπουδαστές καλούνται να λάβουν 40 ώρες εποπτείας για την πρακτική άσκηση που θα πραγματοποιούν. Η εποπτεία μπορεί να παρέχεται κατ’  επιλογή του σπουδαστή είτε από το πλαίσιο της πρακτικής του εκάστοτε σπουδαστή, είτε από τους πιστοποιημένους επόπτες του Κέντρου (δια ζώσης ή μέσω skype) με πρόσθετο κόστος.

Ενδεικτική θεματολογία για τα τρία έτη σπουδών

 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική
 • Θέματα Δεοντολογίας και Πρακτικής Άσκησης
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εποπτεία
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Συμβουλευτική
 • Συγγραφή επιστημονικών εργασιών: εκπαίδευση στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών
 • Προσωποκεντρική Συμβουλευτική
 • Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
 • Προσέγγιση Gestalt
 • Γνωσιακή –Συμπεριφορική Προσέγγιση
 • Σωματική Προσέγγιση
 • Συστημική Προσέγγιση
 • Συνθετική Προσέγγιση
 • Ψυχοπαθολογία (Αξιολόγηση Περιστατικών και Παραπομπή)
 • Συμβουλευτική για Παιδιά
 • Συμβουλευτική για Εφήβους
 • Συμβουλευτική για Γονείς
 • Συμβουλευτική για Πένθος
 • Οικογενειακή Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Ζεύγους
 • Σεξουαλικά Προβλήματα
 • Προβλήματα διατροφής
 • Θλίψη
 • Άγχος και Φοβίες
 • Συμβουλευτική για Εξαρτημένα Άτομα
 • Συμβουλευτική για Άτομα με τραυματικά γεγονότα ζωής
 • Συμβουλευτική για Άτομα με προβλήματα υγείας
 • Συμβουλευτική στην Εργασία
 • Συμβουλευτική στην Ομάδα
 • Συμβουλευτική και Mindfulness

Στους αποφοίτους του προγράμματος, χορηγείται το εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και το European Association for Counselling, Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στους παραπάνω επαγγελματικούς φορείς ως πιστοποιημένα μέλη.

Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια πλήρη θεωρητική κατάρτιση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, αλλά δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μόνο το θεωρητικό, από απόσταση πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού, από απόσταση προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής για το Θεωρητικό, από απόσταση και το Πρακτικό, Βιωματικό πρόγραμμα

1900 ευρώ ανά έτος
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων (όλα σε ηλεκτρονική μορφή).

Επιπλέον χρεώσεις: οι σπουδαστές καλούνται να αναλάβουν το κόστος της ατομικής ψυχοθεραπείας και της ατομικής εποπτείας τους.

Κόστος συμμετοχής για το Θεωρητικό, από απόσταση πρόγραμμα μόνο: 1300 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων (όλα σε ηλεκτρονική μορφή).

Επιπλέον χρεώσεις: οι σπουδαστές καλούνται να αναλάβουν το κόστος της ατομικής ψυχοθεραπείας και της ατομικής εποπτείας τους.