• Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 10:00 -17:00, Εισαγωγή στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία,   προεγγραφή  και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
 • Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 10:00-15:00, Εισαγωγή στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία, προεγγραφή  και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
 • Παρασκευή και Σάββατο 4 & 5 Οκτωβρίου, Δουλεύοντας με την Σκιά, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr 
 • Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, 18.00-22.00, Ομάδα Αυτογνωσίας,Όρια,  προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
 • Κάθε δεύτερη Τετάρτη από τον Οκτώβριο, κλειστή ομάδα Εποπτείας προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
 • Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, & 20 Οκτωβρίου,Όνειρα και Ψυχοσύνθεση,  προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
 • Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, 18:00-22.00, Ομάδα Αυτογνωσίας, Εγώ-Εσύ / Μοτίβο Σύνδεσης, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
 • Σάββατο 9 Νοεμβρίου, 10:00-17:00, Δουλεύοντας την Θεραπευτική Σχέση με την χρήση βιντεοταινιών, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr 
 • Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, 18:00-22.00, Ομάδα Αυτογνωσίας, Γονεϊκές Εντολές, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
 • Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, 10:00-17:00, Πλάνο Θεραπείας προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχοσύνθεσης, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr
 • Εισαγωγή στο Σχεσιακό και Ψυχοσυνθετικό Coaching, προεγγραφή και πληροφορίες στο pasimaki@otenet.gr

Περισσότερες πληροφορίες:
Ακαδημίας & Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα, τηλ. 210 3210033
www.greekta.gr, www.asimakisbooks.gr, www.yatu.gr, pasimaki@otenet.gr