Χρόνος ανάγνωσης < 1 ΄

Η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Καναδά (MHCC) έχει συντάξει ένα εγχειρίδιο για την Εφαρμογή της Ψυχικής Υγείας Ηλεκτρονικά, μια κοινή προσπάθεια του Κέντρου Έρευνας Οικογενειακής Υγείας, του Κέντρου Υγείας IWK και του MHCC.

Είναι ένας οδηγός για επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θέλουν να εφαρμόσουν καινοτομίες διαδικτυακής ψυχικής υγείας, όπως η τηλεϊατρική, εφαρμογές ψυχικής υγείας, υπηρεσίες που βασίζονται σε μηνύματα και οποιαδήποτε άλλη χρήση του διαδικτύου στην κλινική πρακτική.

Οι υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχικής υγείας αποτελούν μια αποτελεσματική επιλογή για την ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες και φροντίδα για την ψυχική υγεία. Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα σημαντικό έγγραφο που βοηθά στην αντιμετώπιση γνωστών δυσκολιών στην εφαρμογή επιτυχημένων προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

Μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο εδώ:
Toolkit for e-Mental Health Implementation