Δικαστική – Ψυχιατροδικαστική Ψυχολογία

Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Χρόνος ανάγνωσης < 1 ΄

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δικαστική-Ψυχιατροδικαστική Ψυχολογία» έχει ως αντικείμενο
θέματα που αφορούν τη σχέση εγκλήματος, νόμου και ψυχικής ασθένειας μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για το αντικείμενο της Δικαστικής Ψυχολογίας & Ψυχιατροδικαστικής καθώς και τα κύρια καθήκοντα του ψυχιατροδικαστικού ψυχολόγου. Στα τέσσερα μαθήματα, γίνεται αναλυτική παρουσίαση ζητημάτων που αφορούν στην άσκηση της Ψυχιατροδικαστικής επιστήμης (πραγματογνωμοσύνη, διαχείριση ύποπτου, μάρτυρα και ενόρκου, ανίχνευση υπόκρισης, εκτίμηση επικινδυνότητας) ενώ αναλύονται θέματα όπως η τρομοκρατία-πολιτική βία κι οι σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας που συνδέονται με την τεχνολογία (ηλεκτρονικό & διαδικτυακό έγκλημα).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 14/1/2018

Έναρξη Μαθημάτων: 22/1/2018

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση και περισσότερες πληροφορίες εδώ