Χρόνος ανάγνωσης 4 ΄

Απαντά ο Γιάννης Γραμματόπουλος, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Συντονιστής Εκπαίδευσης του ΤΕΤΕ

Μιλήστε μας λίγο για το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου. Από πότε λειτουργεί και τι υπηρεσίες προσφέρει;

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης λειτουργεί από τις αρχές του 2015 με στόχο τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Μέχρι τώρα έχουμε διοργανώσει τέσσερις εκπαιδευτικές περιόδους. Παρέχονται ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τη δουλειά με τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος και διάφορες πτυχές της (π.χ. δουλειά με την οικογένεια, παροχή πρώτων βοηθειών, σεξουαλικότητα, κ.λπ.) και άλλες νευροαναπτυξιακές και ψυχιατρικές διαταραχές. Μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα εκπαιδευτικά μας στην ιστοσελίδα μας: https://kpechios.gr/domes-kpe/tete

Σύντομα ξεκινά η πέμπτη εκπαιδευτική μας περίοδος, όπου θα επαναληφθούν επιτυχημένα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως τα «Εκπαίδευση στη θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας: Εκπαίδευση μέσα από την κλινική πρακτική» και «Δουλεύοντας με τη ΔΕΠΥ στα διαφορετικά στάδια της ζωής: Από την τεκμηρίωση στη θεραπευτική πρακτική, με το παιδί, τον ενήλικα, την οικογένεια, στο σχολείο», όπως επίσης θα διοργανωθούν νέα προγράμματα με αντικείμενα το πένθος, τη δουλειά με τις ψυχιατρικές διαταραχές στην κοινότητα, κ.ά. Τα νέα μας εκπαιδευτικά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας ΕΔΩ

Ποια είναι η φιλοσοφία και ο σκοπός του;

Σκοπός του ΤΕΤΕ είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία να συμβάλουν άμεσα στη βελτίωση της κλινικής πρακτικής των επαγγελματιών που εργάζονται με τους συγκεκριμένους πληθυσμούς, καθώς και στην αύξηση της απασχολησιμότητάς τους. Επίσης, στοχεύουμε στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών επαγγελματιών που δε βρίσκονται στην Αθήνα, μέσω ηλεκτρονικής ή/ και ασύγχρονης παρακολούθησης, και με έμφαση στο νησί της Χίου και το βόρειο Αιγαίο, όπου είναι και η έδρα του Κέντρου.

Τι ξεχωριστό μπορεί να βρει σ’ εσάς όποιος επιλέξει τα εκπαιδευτικά σας προγράμματα;

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα βασίζονται στο συνδυασμό της τεκμηριωμένης βιβλιογραφικής γνώσης και της κλινική εμπειρίας και πρακτικής. Αυτό αφορά όλη την πορεία ενός εκπαιδευτικού: από το σχεδιασμό, την υλοποίησή, μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

Αφ’ ενός, ένα εκπαιδευτικό σχεδιάζεται για να απαντήσει σε μια ανάγκη που πηγάζει από την κλινική δουλειά σε πλαίσια ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής κ.λπ., με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή. Π.χ. πέρυσι διοργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό στη Χίο, όταν η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του ΚΠΕ ήρθε αντιμέτωπη με δυσκολίες που αφορούσαν τη δουλειά με τον προσφυγικό πληθυσμό.

Στη συνέχεια, κατά την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού, φροντίζουμε οι εισηγητές να έχουν, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων, και άμεση επαφή και σχέση με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού. Π.χ. το εκπαιδευτικό μας για τη ΔΕΠΥ, εκτός των ψυχιάτρων, παιδαγωγών και ψυχολόγων που υλοποιούν τα σεμινάρια, περιλαμβάνει και την εμπειρία ενός γονέα παιδιού με ΔΕΠΥ, την οποία μοιράζεται με τους εκπαιδευόμενους δια ζώσης.

Τέλος, με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ανιχνεύουμε την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, απόψεων και συμπεριφορών οι οποίες θα ενισχύσουν ή θα βελτιώσουν την επαγγελματική πρακτική του εκπαιδευόμενου, στοχεύοντας στην απασχολησιμότητα, αλλά και στη βελτίωση της δικής μας δουλειάς προς αυτήν την κατεύθυνση. Π.χ. με εξαίρεση τα συντομότερης διάρκειας εκπαιδευτικά, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν μια δική τους δουλειά πάνω σ’ ένα περιστατικό δικό τους ή από τη βιβλιογραφία.

Σε ποιους απευθύνονται τα εκπαιδευτικά σας προγράμματα και πώς μπορεί να συμμετέχει κανείς;

Βασισμένα στην πολυετή κλινική εμπειρία των επαγγελματιών που εργάζονται στο Κέντρο αλλά και των συνεργατών μας, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα απευθύνονται σε ανθρώπους που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής: επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης κ.λπ. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, με μόνη εξαίρεση την πρακτική άσκηση που αποτελεί κομμάτι ενός εκπαιδευτικού για τη δουλειά με τις ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας, και το οποίο υλοποιείται στους κλινικούς χώρους μας.

Η έναρξη της λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας από την καινούρια χρονιά, θα δίνει πλέον τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών και με τρόπο ασύγχρονο.

Επίσης, απευθύνονται σε οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν στο προσωπικό τους μια συγκεκριμένη εκπαίδευση ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο, π.χ. σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε με επιτυχία δυο εξατομικευμένα σεμινάρια για τις πρώτες βοήθειες σε περιβάλλοντα ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας, που διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις των οργανισμών που απευθύνθηκαν σ’ εμάς.

Πείτε μας μια ωραία ανάμνηση από τη δουλειά σας.

Η ωραιότερη ανάμνηση που μπορεί κανείς να αντλήσει από την εκπαιδευτική μας δουλειά αναδύεται συνήθως κατά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, όταν οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται τις εμπειρίες της εφαρμογής των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα σεμινάρια, στην καθαυτό εργασία τους με κάποιο θεραπευόμενο ή το πλαίσιο υποστήριξής του. Τίποτα δεν μπορεί να μας πει ότι έχουμε επιτύχει το σκοπό μας καλύτερα από την αλλαγή της επαγγελματικής πρακτικής ή ακόμη και πορείας ενός εκπαιδευόμενου.

Πώς μπορεί να σας βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες για το ΤΕΤΕ;

Μπορεί κανείς να βρει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της νέας εκπαιδευτικής περιόδου στην ιστοσελίδα μας ΕΔΩ και να επικοινωνήσει μαζί μας στα τηλ.: 2105731581 και e-mail: seminars@kpechios.gr

Επίσης, με χαρά θα απαντήσω οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα για τα εκπαιδευτικά μας στο e-mail: yanni.grammatopoulos@kpechios.gr