Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά

Χρόνος ανάγνωσης < 1 ΄

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΧΑΒΑΚΗ-ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΜΠΕΑΤΑ

Στο βιβλίο αυτό προσπαθήσαμε να καλύψουμε μεγάλο μέρος των σύγχρονων θεωρητικών τάσεων – προσεγγίσεων σε σχέση με την αυτοκτονία όπως η κλινική – ψυχιατρική προσέγγιση, η ψυχοβιολογική θεώρηση, η ψυχαναλυτική, η γνωσιακή, η υπαρξιακή και η κοινωνιολογική προσέγγιση του θέματος: Παράλληλα προσπαθήσαμε να αποκαλύψουμε πλευρές του φαινομένου που σχετίζονται με παραμέτρους που το προσδιορίζουν και οριοθετούν την πρόληψη και αντιμετώπισή του. Έτσι, διερευνώνται παράγοντες που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια του φαινομένου όπως κοινωνικές παράμετροι (ανεργία, μόνωση, έλλειψη κοινωνικής στήριξης κ.ά.), δημογραφικές παράμετροι (φύλο, ηλικία κ.ά.), ψυχικές διαταραχές (συναισθηματικές παθήσεις, διαταραχές προσωπικότητας κ.ά.), σωματικές παθήσεις (νεοπλασματικά νοσήματα, καρδιαγγειακές παθήσεις κ.ά.).

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικά και επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την αυτοκτονικότητα όπως η επίδραση κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και οικονομικών κρίσεων στις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, οι πρώιμες αρνητικές εμπειρίες και η σχέση τους με την αυτοκτονικότητα, η αυτοκτονικότητα μέσω του διαδικτύου, ο ρόλος των ΜΜΕ στην πρόληψη των αυτοκτονιών, τα θέματα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας και ευθανασίας, η χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων στην προσπάθεια πρόληψης των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών κ.ά.

Εξάλλου αναπτύχθηκαν θέματα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και την πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών όπως οι δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης, ο σχεδιασμός, η πραγματοποίηση και η σημασία των ψυχοκοινωνικών και βιολογικών παρεμβάσεων, οι χειρισμοί αντιμετώπισης του πένθους μετά την αυτοκτονία, οι δυνατότητες – προοπτικές σε θέματα έρευνας της αυτοκτονικότητας σε διάφορα επίπεδα.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και σε άλλους επιστήμονες που θα ήθελαν να ενημερωθούν, να μελετήσουν ή και να διερευνήσουν πλευρές του δυσεπίλυτου αυτού κοινωνικού φαινομένου.

Τέλος, το βιβλίο πιστεύουμε θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο σε όποιον θα ήθελε να ενημερωθεί πλουραλιστικά σχετικά με το πολύπλευρο και πολύπλοκο θέμα της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
Αριθμός σελίδων: 462
Έτος έκδοσης: 2013
Τιμή: €32,50